Zarząd

ZARZĄD:

 

Skład organu reprezentacji:
 
Janina Skrzypiec-Nowak – Przewodnicząca Zarządu
Daniel Filipowicz – Sekretarz
Barbara Grzegrzółka – Skarbnik
Krystyna Obara-Morawska – Członek Zarządu
Jan Górzyński – Członek Zarządu
Krzysztof Michalik – Członek Zarządu
Rafał Kornatka – Członek Zarządu

 
 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

Skład organu nadzorczego:
 
Waldemar Rosłon – Przewodniczący
Marcin Chrostowski
Ireneusz Krzyżanowski